NASTAVAK REKONSTRUKCIJE RASVJETE U BAOŠIĆIMA

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji rasvjete u Baošićima. Nakon zamjene elektroinstalacija na dva polja, ispravljeni su krivi stubovi, kao i uklonjeni polomljeni i izvršene pripreme za montažu novih. Stare polomljene lampe su zamjenjene repariranim K-lux lampama 150w. U toku su i građevinski radovi na sanaciji polomljenih parapeta.