NASTAVLJA SE KOŠENJE POVRŠINA U GRADSKIM ULICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavljaju sa košenjem gradskih ulica. Danas kose površine pored puteva na Toploj2.