NASTAVLJENO ČIŠĆENJE KORITA OPAČICE

Komunalno Stambeno doo, Sektor za održavanje lokalnih puteva, organizovao je nastavak čišćenje korita Opačice. Čišćenje od nanosa se obavlja mašinski. Čišćenje omogućava slobodniji i brži protok otpadnih voda.