NASTAVLJENO ČIŠĆENJE KANALA, RIGOLA, REŠETKI I PROPUSTA ATMOSFERSKIH VODA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, i danas nastavljaju čišćenje kanala, rigola, rešetki i propusta, kao i putnih površina na relaciju od Meljina do Kamenara. Svi ovi nanosi su posledica padavina, odnosno velikih količina atmosferskih voda.  Kako bi vodotokovi bili spremni za nove padavine koje se najavljuju, ekipe Komunalnog-Stambenog doo, redovno  čiste kanale i šahtove , kako bi vodotoci površinskih voda imali što bolju prohodnost.