NASTAVLJENO ČIŠĆENJE POTOKA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u nastavku čišćenja potoka u Zelenici, danas čiste dio od bivše kasarne u Sasovićima, prema Dabovićima i Šimracima, do potoka koji je desni krak Opačice.