NASTAVLJENO KOŠENJE KROZ ZELENIKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su da kose površine pored puteva u Zelenici. Danas su kosili kroz naselje „Baterija“.