NASTAVLJENO KOŠENJE VELIKOG KANALA U BLIZINI APARTMANA “MONAKO” NA IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su košenje velikog kanala na Igalu u blizini apartmana ” Monako”.