NASTAVLJENO OREZIVANJE RAMENIH GRANA NA LUŠTICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su orezivanje ramenih grana koje su se nadvile iznad trupa puta na Luštici, u selima Eraci i Zambelići. Orezivanje grana je rađeno radi odvijanja bezbednijeg saobraćaja, a u radu je korišćena i teleskopska testera.