NASTAVLJENO POSTAVLJAJE ZAŠTITNIH OGRADA SADNICA NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, uradili su i montirali zaštitnu ukrasnu ogradu na Šeatalištu Pet Danica u Igalu. Na potezu od Galeba do restorana Mimoza postavljeno je 16 zaštitnih ograda sadnica magnolija i mimoza. Prethodno je montirano 19 istovetnih ograda sadnica mimoza pored novoizgrađenog trotoara u Igalu, u ulici Sava Ilića.