NEMILOSRDNI SURLAŠ

Očekivanja da će posle januarskih niskih temperatura surlaš nestati, se nisu ostvarila. Nakon manjeg primirja u prvoj polovini godine, ovih dana beležimo ubrzane njegove aktivnosti što je za posledicu imalo da je Komunalno Stambeno doo, Sektor za održavanje zelenila, dobilo naloge za obavljanjem dendrohirurgije na više lokacija. Samo u poslednja četiri dana obavljene su dendrohirurgije na palmama na sledećim pozicijama:

– privatna parcela u Igalu, uz šetalište

– Park Boka

– u ulici Sava Kovačevića, kod Tonsatija

– na Škveru, kod Nautike

– na Belavisti, uz crkvu Svetog Arhangela Mihajla

Istovremeno se, u kontinuitetu, obavlja i preventivno tretiranje pesticidima. Tretirane su sve palme na sledećim lokacijama:

– Park Boka

– kod dvorane Park

– u parku Svetog Leopolda Mandića

– kod zgrade opštine

– stambeno naselje Lazaret, ispod opštine

Treba istaći da je problem sa palminim surlašem toliko veliki da se ovo preduzeće ne može samo nositi sa njim i da je potrebno značajno učešće Opštine i Republike u ovoj teškoj borbi. Pogotovu ako se ima u vidu značaj palmi za naš grad i kompletno primorje.