NOVA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, odradili su iscrtavanje horizontalne signalizacije na petlji u Igalu.