NOVA IZMJENA ODLUKE O POSTUPCIMA I MJERAMA NA GRADSKOM GROBLJU

Komunalno Stambeno doo još jedanput ažurira svoju odluku o potupcima i mjerama koje se sprovode na Gradkom groblju Savina i pripadajućoj kapeli, a sve na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. List CG” br.12/18) , Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za spreječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošešenja novog koronavirusa br. 8-501/20-129 (“Sl.list CG” br. 22/20) i br. 8-501/20-129/42 („Sl. list CG“ br. 26/20), i Naredba o izmjeni naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa br. 8-501/20-129/542 (“Sl. list CG”, br. 031/20).

Posebno ističemo da Salon pogrebne opreme neće raditi nedeljom, ali rade dežurne ekipe koje se, za sve u vezi salona, od 0-24h,  mogu dobiti na telefone 069/ 047-262 i 069/428 475.

Da pogledate najnoviju odluku kliknite na: odluka o gradskom groblju – izmjena5