NOVA RASVJETA NA VRBANJU

Na Vrbanju je urađena nova rasvjeta u dužini od 1200m. Postavljeno je 30 betonskih stubova, a na njima montirano 36 lampi eurokristal 150w koje su priključene na novi upravljački ormar. Ovaj je projekat, uz učešće građana, realizovala ekipa Javne rasvjete u okviru Komunalno stambenog doo.