NOVA RASVJETA NA ŽVINJAMA

Komunalno Stambeno doo, u saradnji sa MZ Igalo, izgradilo je novu rasvjetu na Žvinjama. Postavljeno je 7 drvenih stubova visine 8 metara, na kojima su montirane lampe feman 70w. Ukupna dužina trase nove rasvjete je 300 metara.