NOVA RASVJETA OD PODA DO GORNJIH SASOVIĆA

U saradnji sa MZ Podi, Komunalno Stambeno doo je izgradilo novu javnu rasvjetu od Poda do Gornjih Sasovića. Postavljeno je 13 betonskih stubova, visine 8 metara, na kojima su montirane svjetiljke ŽSS 125w. Ukupna dužina trase je 455 metara.