NOVA RASVJETA U BAJKOVINI

U saradnji sa grupom građana, zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izgradili su novu trasu javne rasvjete u Bajkovini, iza Cvjetnog centra „Zožeta“. Postavljeno je 5 pocinčanih konusnih stubova na kojima su montirane lampe klux 100w. Dužina trase je 150 metara.