NOVA RASVJETA U BAJKOVINI

U Bajkovini, na kraju Igala, su radnici Sektora za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, izgradili novu rasvjetu u dužini od 150 metara. Montirano je 5 stubova (4 betonska i jedan drveni) i svetiljke feman sa sijalicama od 150w.