NASTAVAK IZGRADNJE NOVE JAVNE RASVJETE U LUČIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova, na postojećim drvenim stubovima montirali su reparirane ŽSS svetiljke, tako da je, relativno povoljno, dobijen nastavak javne rasvjete u dužini od cca 300 metara. Ukupno je sada montirano 10 svetiljki. Prethodno je, u martu, izgrađena javna rasvjeta u dužini od 350 metara.