NOVA RASVJETA U PARKU KOD MANASTIRA SAVINA

Ekipe Javne rasvjete Komunalno stambenog doo montirale su novu rasvjetu oko manastira Savina. Rasvjeta je u dužini od 100m. Montirano je 6 pocinčanih stubova visine 4 m i 6 lampi K-Lux 150w.