NOVA RASVJETA U RATKOVIĆIMA – KAMENO

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, montirali su 23 led lampe sa nosačima. Spojeno je sve na provodnike i pušteno u rad.