NOVE LED LAMPE NA STUBOVIMA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su u Igalu u ulici Sava Ilića montažu 5 komada led lampi jačine 60W na stubove javne rasvjete na visini od 6m. Lampe su postavljene na stubove preko puta zgrade stare banje radi poboljšanja rasvjete na trotoaru kao i samog puta.