NOVE SADNICE U ŽARDINJERAMA KOD BIVŠEG HOTELA RUDNIK

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su iz žardinjera na lokaciji bivšeg hotela “Rudnik” iščupali osušene sadnice i zasadili nove.