NOVI KRAK JAVNE RASVJETE NA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su na Podima, u naselju Memarovići, na betonskim stubovima, instalirali javnu rasvjetu. Na novoj liniji javne rasvjete, u dužini od 260 metara, montirano je 7 lampi tipa Opal 250w. Rasvjeta je puštena u pogon.