NOVI RUKOHVAT ZA STEPENIŠTE NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, radili su na montaži rukohvata za stepenište pored hotela “Perla”.