NOVI STUB JAVNE RASVJETE U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su na priobalnom putu u Baošićima montirali novi pocinčani stub javne rasvjete. Stub je visine 4 metra, a montirana lampa K-lux 150w.