NOVI STUB JAVNE RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su na priobalnom putu u Đenovićima montirali novi pocinčani stub javne rasvjete. Stub je visine 4 metra, a montirana je led lampa.