NOVI STUBOVI RASVJETE KOD ZGRADE U ULICI NIKOLE LJUBIBRATIĆA 37

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su u okviru redovnih poslova, montirali dva nova stuba javne rasvjete (pocinčana), h=3m, sa repariranim parkovskim lampama, u okviru dvorišta stambene zgrade u ulici Nikole Ljubibratića 37. Zahtjev za dodatnom rasvjetom sa severne strane zgrade je podneo upravnik zgrade, a podržali su ga Mjesna zajednica Topla i Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost.