obavještenje o sprovedenom postupku hitne nabavke za popravku kamiona

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.
42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima
za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br.49/17 ) , „Komunalno
stambeno” DOO Herceg Novi je sprovelo postupak hitne nabavke za usluge
popravke mehaničkog pogona vozila marke MAN. Odluka o pokretanju postupka
hitne nabavke, obavještenje o ishodu postupka i ugovor su objavljeni na
Portalu UJN na adresi:www.ujn.gov.me  dana 18.05.2020. godine.