Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke za elektromaterijal

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br.49/17 ) , „Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je sprovelo postupak hitne nabavke za elektromaterijal. Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke, obavještenje o ishodu postupka i ugovor su objvljeni na Portalu UJN na adresi:http://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?locale=sr&id=124372&type=ShoppingInvite& dana 03.04.2019. godine.