OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA NABAVKU BIODROBILICE

Na osnovu člana 105 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilne biodrobilice po tenderskoj dokumentaciji broj 1368/17 od 20.04.2017. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 05.05.2017.