OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA NABAVKU LEDOMATA

Na osnovu člana 105 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ledomata za drobljeni-mrvljeni led po tenderskoj dokumentaciji broj 727/17 od 06.03.2017. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 22.03.2017.