Objavljen tender za nabavku pogrebne opreme

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac „ Komunalno-stambeno „ DOO Herceg Novi oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka pogrebne opreme , sukcesivno za period od 12 mjeseci, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 12920.00 €. Tenderska dokumentacija broj 3025 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 05.09.2016. godine. Lice za davanje informacija Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999, e-mail komunalnohn@t-com.me.