OBNOVLJENI PJEŠAČKI U ULICI V CRNOGORSKE BRIGADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su u ulici V Crnogorske brigade obnovu tri pješačka prelaza.