odluka o izboru najpovoljnije ponude bravarski materijal

Na osnovu člana 106 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za sukcesivnu nabavku zanatsko bravarskog materijala za period od 12 mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 1265/19 od 18.04.2019. godine. Odluka je objavljen na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 17.05.2019. godine.