Odluka o izboru najpovoljnije ponude-nabavka materijala za održavanje postojeće i nove javne rasvjete

Na osnovu člana 106 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo

                          Odluku o izboru najpovoljnije ponude

za sukcesivnu nabavku materijala za održavanje postojeće i nove javne rasvjete za period od 12 mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 1694/20 od 26.06.2020. godine. Odluka je objavljena na Portalu javnih nabavki, na adreswww.ujn.gov.me  dana 24.08.2020. godine.