Odluka o izboru najpovoljnije ponude-stubovi za uličnu rasvjetu

Na osnovu člana 106 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,
57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Odluku
o izboru najpovoljnije ponude za sukcesivnu nabavku stubova za uličnu rasvjetu za period od 12
mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 1781/20 od 01.07.2020. godine. Odluka je objavljena
na Portalu javnih nabavki, na adreswww.ujn.gov.me  dana 07.09.2020. godine.