Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke

Na osnovu člana 106, stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac „ Komunalno-stambeno „ DOO Herceg Novi je donijelo odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke pogrebne opreme , sukcesivno za period od 12 mjeseci. Rješenje o izboru najpovoljnije ponude je objavljeno je na Portalu Uprave za javne nabavke, na adresi www.ujn.gov.me dana 27.09.2016. godine.