odluka o izboru najpovoljnije ponude za gorivo

Na osnovu člana 106 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za sukcesivnu nabavku goriva za period od 12 mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 1415/19 od 07.05.2019. godine. Odluka je objavljena na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 06.06.2019. godine.