ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU GORIVA

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku goriva za period od 12 mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 1542/18 od 11.06.2018. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki,na adresi www.ujn.gov.me dana 10.07.2018.