ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU POLOVNOG SPECIJALNOG KAMIONA – GRAJFERA

 

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,  57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku polovnog specijalnog kamiona-grajfera po tenderskoj dokumentaciji broj 2253/18 od 17.08.2018. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 27.09.2018.