ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU SPEC.KAM.ZA PUTARSKE I BRAVARSKE RADOVE

 

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,  57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku polovnog specijalnog kamiona za putarske i bravarske radove po tenderskoj dokumentaciji broj 2353/18 od 31.08.2018. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi  www.ujn.gov.me  dana 12.10.2018.