ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA

Na osnovu člana 106 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za sukcesivnu nabavku goriva za period od 12 mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 1762/20 od 30.06.2020. godine. Odluka je objavljena na Portalu javnih nabavki, na adreswww.ujn.gov.me  dana 01.09.2020. godine.