ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA NABAVKU NOVOG MINI BAGERA

 

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,  57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo dluku o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku novog mini bagera po tenderskoj dokumentaciji broj 2312/18 od 24.08.2018. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 28.09.2018.