ODNOŠENJE ODRONJENOG MATERIJALA PORED STAMBENE ZGRADE

Pored stambene zgrade u ulici Orjenski bataljon broj 26 došlo je do odrona cca 5m3 zemljanog materijala. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, organizovali su njegovo ručno izvlačenje koje je bilo otežano zbog problema sa pristupom. Najpre u kantama, pa u kolicima do kamiona kojima je sav materijal odvežen na deponiju.