ODNOŠENJE ZELENOG OTPADA SA STEPENIŠTA SIMA MATAVULJA

Na stepeništu Sima Matavulja, je tokom nevremena, palo jedno stablo kaktusa i dosta grana i lišća. Sav otpad su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, ručno izneli do vrha stepeništa, gdje je izvršen utovar u kamion.