ODRON KA CRKVI SV. NIKOLE U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uspješno su sanirali odron nastao zbog obilnih padavina prošle noći u Baošićima na lokalnom putu prema crkvi Sv. Nikole.