ODRŽAVANJE SADNICA MIMOZA NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su na Šetalištu Pet Danica, od ugostiteljskog objekta “Mimoza” do Galeba, uklonili suve grane i obavili okopavanje i plevljenje.