Odvoz šuta sa Gomile

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, radili su na skupljanju,  utovaru i odvozu šuta iz naselja Gomila.