ODVOZ ŠUTA SA JAVNIH POVRŠINA

I pored brojnih apela, odlaganje raznog građevinskog, zelenog i drugog otpada pored kontejnera, ali i na drugim lokacijama javnih površina, je svakodnevna pojava. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo uklonili veće količine raznog građevinskog otpada sa više pozicija: Njivički put, Srbina, Đenovići . . .

Dodatno zabrinjava da se odlaganje građevinskog otpada obavlja u vrijeme zabrane izvođenja građevinskih radova.

Još jedanput apelujemo na građane da obustave nelegalna odlaganja i postupaju u skladu sa opštinskom odlukom.