OGROMNE KOLIČINE NELEGALNO ODLOŽENOG ZELENOG I DRUGOG OTPADA

Na problem odlaganja zelenog, građevinskog i raznog drugog otpada je više puta ukazivano i na ovom sajtu. Taj problem se nije smanjio. Naprotiv, otpada je na javnim površinama svakoga dana sve više. Samo na odvoženju zelenog otpada je svakodnevno angažovano tri kamiona. Osim ružne slike, koju ova pojava stvara, ukazujemo i na ogromne troškove njegovog odnošenja.

Dokle?!!!

U galeriji donosimo uslikanog zelenog otpada na nekoliko lokacija, kao i njegovo uklanjanje.